Lianbawi

Showing the single result

Chuah kum 1997. Minfak: Biak Lian Thang. A voi 1nk Phaizawng Mekazin, 2019 le Phaizawng Cazual, Hakha University Students Organisation chuah mi ah kum 2019 in 2020 tiang editor. A voi 24nk Chokhlei Mekazin, Lai Sianghleirun Sianghngakchia Bu, Yangon chuah ding mi ah editor.

A chuah cangmi cauk (Ninu Tlei cafung min in):

  1. Ninu Tleu. Khualtlawng Zanlei. Yangon: 2017. Chm 63.
  2. Ninu Tleu. Ruahhmai Tuanbia. Yangon: 2019. Chm 42.